سلام امروز خدا خواست و قسمت شد 

                    " عقد كردم "

از خدا ميخوام تمام جوونهاي دلپاك ايروني خوشبخت و دلشاد باشن.

برام دعا كنين .تاريخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393 | 13:32 | نویسنده : آقای مشکوک |